ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:   andriantoniou1@gmail.com

Facebook:  https://www.facebook.com/andri.antoniou

Σημείωση προς εκπαιδευτικούς: Σε περίπτωση που έχετε διαβάσει με τους μαθητές σας κάποιο από τα βιβλία μου και τα παιδιά έχουν απορίες για το περιεχόμενο του βιβλίου ειδικότερα και τη συγγραφική διαδικασία γενικότερα, συγκεντρώστε τις και στείλτε μου τις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: andriantoniou1@gmail.com Θα σας τις απαντήσω όσο πιο επεξηγηματικά μπορώ συμπεριλαμβάνοντας στην απάντησή μου και σχετικές φωτογραφίες. Ευπρόσδεκτες είναι επίσης φωτογραφίες εργασιών που έχετε κάνει με τους μαθητές σας πάνω στα βιβλία μου.